Etiket arşivi: besicilik nedir

Besicilik

Besicilik kavramını incelemeden önce besiciliğin tarihçesine bakılacak olursa; insanlar daha yerleşik yaşama geçmeden önce yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli besin kaynaklarını avcılık, toplayıcılık ve tarım ile sağlıyorlardı. Tarımın ve toplayıcılık faaliyetlerinin özellikle de iklim faktöründen direkt olarak etkilenmesi bu insanları avcılık ve hayvan evcilleştirme yoluna itti. Zamanla yaşam şartları değişen insanlar, avladıkları hayvanları evcilleştirerek hem döngüsel olarak besin kaynağı elde etmiş hem de bu hayvanların çeşitli özelliklerinden faydalanmış oldular. Öyle ki şu an "vahşi" olarak adlandırılan bazı hayvanlar bile ilk insan döneminde evcilleştirilmiş ve bu dönemde insanların yaşamlarını daha kolay bir şekilde yaşamalarını sağlar şekilde günlük hayatta yerlerini almışlardır. Bu dönemde evcilleştirilen hayvanların özellikle de şu an bir çok toplumda kırmızı et olarak tüketilen koyun, keçi, sığır gibi hayvanlar olması da besiciliğin tarihçesinin hayvanların evcilleştirildiği döneme kadar uzandığının da bir kanıtıdır.  Besicilik; insanların ticari amaç ile çeşitli hayvanları belirli bir nizam ve yönteme göre çeşitli şekillerde yetiştirerek diğer insanların tüketimine hazır hale getirmesi olarak tanımlanabilir. Bu tanıma bakıldığında "tüketim" kavramı insanların sağlıklı beslenebilmesi ve çeşitli vitamin ve proteinleri almaları açısından önemli bir besin maddesi olan etin üretiminin ve bu üretimin profesyonelce yapılmasını sağlama açısından besiciliğin günümüzde çok önemli bir iş kolu olduğunu gözler önüne sermektedir.

besicilik, besicilik nedir, besicilik fotoğrafları, besicilik resimleri, besicilik görselleri

Besicilik kavramını incelemeden önce besiciliğin tarihçesine bakılacak olursa; insanlar daha yerleşik yaşama geçmeden önce yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli besin kaynaklarını avcılık, toplayıcılık ve tarım ile sağlıyorlardı. Tarımın ve toplayıcılık faaliyetlerinin özellikle de iklim faktöründen direkt olarak etkilenmesi bu insanları avcılık ve hayvan evcilleştirme yoluna itti. Zamanla yaşam şartları değişen insanlar, avladıkları hayvanları evcilleştirerek hem döngüsel olarak besin kaynağı elde etmiş hem de bu hayvanların çeşitli özelliklerinden faydalanmış oldular. Öyle ki şu an “vahşi” olarak adlandırılan bazı hayvanlar bile ilk insan döneminde evcilleştirilmiş ve bu dönemde insanların yaşamlarını daha kolay bir şekilde yaşamalarını sağlar şekilde günlük hayatta yerlerini almışlardır. Bu dönemde evcilleştirilen hayvanların özellikle de şu an bir çok toplumda kırmızı et olarak tüketilen koyun, keçi, sığır gibi hayvanlar olması da besiciliğin tarihçesinin hayvanların evcilleştirildiği döneme kadar uzandığının da bir kanıtıdır.

Besicilik; insanların ticari amaç ile çeşitli hayvanları belirli bir nizam ve yönteme göre çeşitli şekillerde yetiştirerek diğer insanların tüketimine hazır hale getirmesi olarak tanımlanabilir. Bu tanıma bakıldığında “tüketim” kavramı insanların sağlıklı beslenebilmesi ve çeşitli vitamin ve proteinleri almaları açısından önemli bir besin maddesi olan etin üretiminin ve bu üretimin profesyonelce yapılmasını sağlama açısından besiciliğin günümüzde çok önemli bir iş kolu olduğunu gözler önüne sermektedir.