Sığır Besiciliği

sığır besiciliği, sığır besiciliği nedir, sığır besiciliği nasıl yapılır, sığır besiciliği hakkında bilgi

sığır besiciliği, sığır besiciliği nedir, sığır besiciliği nasıl yapılır, sığır besiciliği hakkında bilgi

Sığır besiciliği, kırmızı et verimini arttırmak için yapılır. Zaman ve mali durumların etkin kullanılması sonucunda yapılan besicilik ile ucuz ve kaliteli kırmızı et üretimi sağlanmış olur. Özellikle Türkiye’de kırmızı etin piyasa dengesinde (arz-talep dengesi) oluşan dengesizliğin nedeni besicilik faaliyetlerinin etkin yapılamaması ve gerekli verimin sağlanamamasından kaynaklanmıştır.

Besicilikte önemli birkaç husus vardır. Bunlardan en çok ön planda olanı ise besicilikte hayvanın ırkı, görünüşü, cinsiyeti, sağlığı ve yaşıdır. Diğer bir önemli nokta ise besicilik yapılırken yemin ucuza mâl edilmesidir. Verimli ve karlı bir besicilik yapılmak isteniyorsa ve bunun sonucunda da toplumun bu besicilik faaliyetlerinden ucuz ve kaliteli et tüketilmesi amaçlanıyorsa hayvanların beslenmesinde kullanılan yemin ucuza mal edilmesi gerekmektedir. Besicilik yapan bireyin birincil amacı kısa zamanda daha fazla et elde edebilmek olmalıdır. Bu sebepten dolayı bilinçli yapılan besiciliğin özelde besi yapan kişiye, genelde de topluma faydasının yüksek olacağı dikkat çekilmesi gereken bir konudur.

Hangi ırklar besiye sokulmalı ?

Yukarıda da belirtildiği gibi besiye çekilen hayvanın ırkı çok önemlidir. Kısacası besisi yapılan hayvanın tükettiği yemin maliyetinden daha fazla et getirmesi gerekmektedir. Bu yüzden besisi yapılan hayvanların ırkının önemi bir kat daha artmaktadır. Yapılan pazar araştırmalarına göre ülkemizdeki yerli ırk hayvanların besicilikten pek fazla fayda sağlatamadıkları görülmüştür. Yani yerli ırk hayvanlar bütün besicilik teknikleri ile besiye çekilse bile yem/et oranı ele alındığında gereken verimi üreticiye sağlayamamıştır. Sayısal örnek verilecek olursa yerli ırk bir hayvanın günlük ağırlık artışı ortalaması 650 gram iken, melez bir hayvanın günlük ağırlık artışı ortalaması 1100-1200 gram arasında değişkenlik göstermektedir.

Besicilik nerelerde yapılır ?

Besiye alınan hayvanlar ya açık alanda ya da kapalı alanda besiye çekilebilir. Burada önemli olan besi yapılan yerlerin iklim koşullarıdır. İklim özelliklerine açık veya kapalı besi yapılabilir. Yer yer yarı açık yarı kapalı besi yapıldığı da görülmektedir.

Besi yapılan alanın iklim özelliklerine göre düzenlenmesi gerekir. Ayrıca besi yapılacak yerin beslenecek hayvan sayısına göre büyüklüğü de önceden belirlenmelidir.

Hangi Hayvanlar Besiye Alınmalı ?

Besicilikte hayvan ırkı seçiminin çok önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Yerli ırkların yabancı ırklara göre veriminin az olmasından dolayı besicilik faaliyetlerine konu olan hayvanlar genelde yabancı ırk veya melez hayvanlardır. Besicilik yapmaya başlamadan önce hangi ırk hayvanın ne kadar sürede ne kadar kilo et verdiği araştırmalı ve hayvanlar öyle seçilmelidir.

Hayvan yaşının da önemli olduğu besicilikte genç hayvanların verimi yaşlı hayvanlara göre daha fazladır. Melez ırklar 1 veya 1 buçuk yaşında, yerli ırklar ise 2 yaşında yaşında besiye alınabilir. Ayrıca besiye sokulacak hayvanların türleri ve yaşları gibi özelliklerinin aynı olması besiciliği daha kolay hale getirecektir. Hayvanların cinsiyetinin de aynı olması bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Erkek hayvanlar dişilere göre daha iyi besi tutarlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.